Juridiske forbehold
Dette Websted er fremstillet i henhold til dansk ret. Det tilsikres, at indholdet på Webstedet er korrekt og ajourført. Danske Dragonforeningers Sammenslutning giver dog ingen indeståelser eller garantier for rigtigheden, rækkefølgen, betimeligheden eller fuldstændigheden af indholdet på dette Websted og kan uden forudgående varsel afbryde visningen af dette Websted. Informationen på dette Websted er alene tiltænkt som en generel orientering. Danske Dragonforeningers Sammenslutning fraskriver sig enhver kontrol over, tilhørsforhold med eller godkendelse af andre websites som henviser til dette Websted, eller andre websites som dette Websted henviser til. Informationen på dette Websted er vist “som beset” og “som til rådighed” uden nogen udtrykkelige eller stiltiende garantier eller indeståelser. Danske Dragonforeningers Sammenslutning er ikke ansvarlig for ethvert direkte, indirekte, tilfældigt tab eller følgeskade, som hidrører fra adgangen til, brugen af eller tillid til indholdet af dette Websted eller andre websites, som dette Websted henviser til, eller websites som henviser til dette Websted uanset om sådan indhold er korrekt eller fuldstændigt, og Danske Dragonforeningers Sammenslutning vil ikke betale nogen erstatning for tab eller pønal eller anden skade, som følge af en sådan adgang til, brugen af eller tillid til indholdet af dette Websted eller andre websites, som henviser til dette Websted, eller andre websites som dette Websted henviser til.
Ophavsret

Som udgangspunkt overholder dette website reglerne for ophavsret.

Materiale (billeder/artikler/film etc.) som indsendes uopfordret, anses som værende til fri afbe-nyttelse for websitet. Det vil derfor ikke være muligt efterfølgende, for indsenderen, at kræve vederlag.

For materiale indsendt af lokalafdelinger under DDS, er ophavsrettigheder alene et spørgsmål mellem lokalafdeling og rettighedshaver.

De er velkommen til at downloade materiale, som er vist på dette Website, såfremt materialet benyt-tes til ikke-kommercielt og privat brug og forudsat, at De respekterer alle meddelelser og angivelser om ophavsret, varemærkeret og andre ejendomsrettigheder og ikke foretager nogen som helst ændringer deri. Det er ikke tilladt på nogen som helst måde at kopiere, reproducere, genudgive, uploade, opslå, sende eller distribuere på en hvilken som helst måde, indholdet af dette Website, herunder tekst, billeder, lyd, video til brug for enten offentlig eller kommerciel brug eller kommu-nikation uden forudgående skriftlig samtykke fra Danske Dragonforeningers Sammenslutning

 
 
 
Template/Design by VillageMedia