KONTINGENT
Indbetaling af kontingent:
Regnr.: 1551
Kontonr.: 3657564281

 

Velkommen
 

Aktiviteter 2022

26. marts 2022
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling til afholdelse i Tilst Sognegård lørdag d. 26. marts 2022 kl. 11.00. Dagsorden iflg. vedtægterne. Udførlig dagsorden med underpunkter vil blive fremsendt pr. mail / post i god tid inden generalforsamlingen. Forslag der ønskes til afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før.
27. august 2022.
Det er tid til den årlige udflugt. Bestyrelsen har bestilt godt vejr.
19. november 2022.
Den store julefrokost

Mvh.
Palle Stausholm

 

 

Stiftet 15. januar 1903

BESTYRELSE
FORMAND:
Palle Stausholm
Pilegårdsvej 219
8361 Hasselager
Mobil: 40 32 29 31
E-mail: palle.stausholm@gmail.com
 
NÆSTFORMAND & ARRANGEMENTCHEF:
Eilif Askjær
Græsvangen 261
8381 Tilst
Tlf.:
Mobil: 29 62 72 44
E-mail: kok.rezultat@gmail.com
 
KASSERER:
Leif Byskov
Engparken 21
8370 Hadsten
Tlf.:
Mobil: 26 16 23 42
E-mail: leifbyskov@live.dk
 
SEKRETÆR:
Erik S. Jensen
Havlitvej 3
8250 Egå
Mobil: 24 20 19 46
E-mail: havlitvej3@gmail.com
 
BESTYRELSESMEDLEM:
Bjarne Andresen
Næringen 86 2.1.
8240 Risskov
Tlf.: 51 36 49 65
E-mail: bjarne.andresen@outlook.com
 
 
Template/Design by VillageMedia