KONTINGENT
Indbetaling af kontingent:
Regnr.:      7641
Kontonr.:   0007529591

 

 

Velkommen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiftet 22. april 1937

BESTYRELSE
 
Formand / sekretær:
Jens Anton Nordestgaard
Broholmvej 28, Tulstrup.
7430 Ikast
Tlf.: 97 15 39 88
Mobil: 23 67 35 99
E-mail:
janordestgaard@gmail.com
Dragon navn: "IKAST" 1971-72
 
Kasserer / 2. Fanebærer:
Henry Søby Jensen
Holbergsvej 55
7430 Ikast
Tlf.: 97 15 21 48
Mobil: 25 11 01 31
E-mail: henrysoby@icloud.com
Dragon navn: "LUND"  1974-75
 
Bestyrelsesmedlem:
Svend Hyldtoft Jensen
Vestermosevej 18, Tulstrup
7430 Ikast
Tlf. 97 14 12 78
Dragon navn: "TULSTRUP" 1961-62
 
Bestyrelsesmedlem
Jens Krtistian Bach Jensen
Strandkrogen 26
7451 Sunds
Mobil: 20 99 64 63
E-mail: katrineogbach@gmail.com
Dragon navn: "Sdr. Felding" 1957-58
 
Bestyrelsesmedlem /  1. Fanebærer:
Thorvald Vingborg
Nørremarkvej 3
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 11 35
Mobil: 31 95 11 35
E-mail: vingborg1@get2net.dk
Dragon navn: "GÆTTRUP" 1960-61
 
 
 
 
 
Template/Design by VillageMedia