UNIKKE BESØG SIDEN
OKTOBER 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERN MENU HOLSTEBRO
 
 
UDVALG
 
 

 

 

Velkommen
 

KONTINGENT - KONTINGENT

Kontingent bedes betalt senest
den 08 februar 2021.

Vi ønsker IKKE at modtage kontant afregning for kontingent, derfor anmoder vi alle om, at beløbet på kr. 200,- indbetales via netbank til:
Reg.nr. 9585 Kontonr. 5850198846 (Nordea Bank).
Eller på Mobile Pay 40132695

HUSK at anføre dit navn, så kassereren kan se, hvem beløbet kommer fra!!!


Generalforsamlingen som var berammet til 25. februar 2021 er


Den nye bestyrelse
Fra venstre Alex K. Pedersen, Teddy Børgesen, B.V.D. Laursen, H.E. Juulsen og John Pedersen.
 
Dragoner som fik årstegn.
Se flere billeder i "fotoarkiv" menuen til venstre...

 

En Dragon til hest som vejrhane.

Vejrhanen har tilhørt afdøde Major Erik Jørgen Jakobsen, som skrev Dragonsangen
”Vi er Danmarks blå Dragoner”, efter at tyskerne havde fængslet ham under 2. verdenskrig.

Jydske Dragonregiments Historiske Samling (Dragonmuseet) fik en henvendelse fra hans datter Vibeke Sloth Jakobsen, om der kunne være interesse for en gammel vejrhane, udført i kobber, som var en dragon til hest.
Vejrhanen er fra 1962 og har siddet på Major Jakobsens hus mens han boede i Holstebro.
Holstebro Dragonforening erhvervede vejrhanen og fik den restaureret, så den i dag fremstår som et smukt eftermæle for Major Erik Jørgen Jakobsen.
Den 04. Marts 2020 overrakte Holstebro Dragonforening vejrhanen til Jydske til Dragonregiment som en gave.
Vejrhane vil når opsat, pryde vagt bygningen på Dragonkasernen.

Tekst/Foto: JDR Infoafdeling.


 
40 års tegn.

Ved samme lejlighed, kunne dragonforeningens formand John Pedersen uddele DDS 40 års tegn til bestyrelsesmedlem, Alex K. Petersen, som havde været tjenstligt forhindret i at deltage i foreningens generalforsamling nogle få dage forinden.


 
 
Stiftet 13. juni 1953

BESTYRELSE
FORMAND:
John Pedersen.
Vindelevgård 178
7830 Vinderup
Tlf.: 20 71 42 81
E-mail: johnvinderup@gmail.com
 
NÆSTFORMAND:
Alex K. Petersen
Læssøevej 4
7500 Holstebro
Tlf.: 22 11 05 37
E-mail: JDR-GSE07@mil.dk
 
KASSERER:
Bent V.D. Laursen
Tlf.: 40 13 26 95
E-mail: eb39@webspeed.dk
 
SEKRETÆR:
Teddy Børgesen
Tlf.: 93 87 46 46
E-mail:
borgesen@post11.tele.dk

 
BESTYRELSESMEDLEM:
Hans Ejner Juulsen
Tlf.: 62 35 83 54
E-mail: Juulsen@os.dk
 

 
 
Template/Design by VillageMedia