UNIKKE BESØG SIDEN
OKTOBER 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERN MENU HOLSTEBRO
 
 
UDVALG
 
 

 

 

Velkommen
     

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 24.02.2022

Generalforsamlingen startede kl.18.00 med velkomst af formanden, hvorefter der iværksattes spisning af de obligatoriske retter:
Gule Ærter og Biksemad.

Dragonsangen blev derefter afsunget stående.

Kl. 19.00 uddeling af Jubilartegn:
60 ÅR
- Niels Verner Vittrup Madsen
- Per Baltzer
- K. C. Olesen
- Bent P. Rasmussen
- Arne H. Rindum
- Eigil Pedersen
50 ÅR
- Vilhelm Torp Rasmussen
- Claus Jensen

 

Fotograf: Bent Sørensen

Der blev i år ikke uddelt Æressabel m/hjelm og diplom, grundet corona situationen og meget lidt aktivitet i foreningen.

Fanen blev herefter ført ind og sat i holderen af Alex K. Pedersen.

Derefter blev der afholdt 1 minuts stilhed for de afdøde (der er gået til RYES BRIGADE)

1. Valg af dirigent:
Foreslået og valgt blev Georg Husmann.

2. Formandes beretning:
Walther Mikkelsen fremlagde fyldestgørende beretning over det korte års aktiviteter (fra GF 20.09. 21 og frem til dd.).
Beretningen blev vedtaget og godkendt uden spørgsmål.
 
3. Kasseren fremlagde regnskabet:
O.E. Clausen fremlagde regnskabet for såvel Museet som for foreningens drift.
Kassereren oplyste, at der er et større varelager end opgivet. Det udlignes næste år.
P. Yssing havde et spørgsmål til kontingentet til DDS og fik et fyldestgørende svar, at det dækkede både kontingentet og Dragonbladet.
Regnskabet blev godkendt.

4 .Indkomne forslag:
Der var ingen.

5 .Fastsættelse af kontingent:
Kontingentet fortsætter uændret (kr. 200,-).

6. Valg af formand:
Ikke på valg.

 7. Valg af bestyrelses medlemmer:
Teddy Børgesen og Alex K. Petersen var på valg og ønskede ikke genvalg.
Valgt blev: Steen Bødker og Tommy Andreasen-Bruhn uden modkandidater.

8.  Valg af suppleant:
Genvalg af Per Nørgaard Laugesen.

9.  Valg af revisor:
Lars Peter Årøe blev genvalgt.
  
10.   Valg af revisor suppleant:
Flemming Kristensen blev genvalgt.

11.  Evt:
P. Yssing gav en undskyldning og bad om at se fremad. Opfordrede til at flere kom til GF.
Hjemmesiden er ikke ajourført.
Dirigenten takkede for en rolig, saglig og veloverstået GF, hvorefter han gav ordet til formanden.

Walther Mikkelsen afsluttede  med at takke Regimentet og samarbejdspartnere, bestyrelsen og medarbejderne  på Dragonmuseet, samt Teddy Børgesen og Alex K. Petersen for et godt
samarbejde.

Der indkaldes til bestyrelsesmøde umiddelbart før arrangementet med Kristian Pihl Lorentzen.
Senest 24. Marts.

Referant: BEMPedersen


 
 
 

 

Stiftet 13. juni 1953

BESTYRELSE
FORMAND:
Walther Mikkelsen
Hammervej 65
7900 Nykøbing M.
Tlf.: 24 79 22 56
E-mail:
walthermikkelsen@mail.dk
 
 
Foto på vej!
NYVALGT
Steen Bødker
 
BESTYRELSESMEDLEM:
Bent Erik M. Pedersen
Hasselvej 22
6971 Spjald
Tlf.: 51 37 22 20
E-mail: bemp@post.cybercity.dk
 
 
Foto på vej!
NYVALGT
Tommy Andreasen-Bruhn
 
BESTYRELSESMEDLEM:
Ole E. Clausen
Spåbækvej 14
6973 Ørnhøj
Mobil: 40 22 11 47
E-mail: kas@dragonforening.dk
 

 
 
Template/Design by VillageMedia