UNIKKE BESØG SIDEN
OKTOBER 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERN MENU HOLSTEBRO
 
 
UDVALG
 
 

 

 

Velkommen

Ingen aktiviteter i 2020
Vi passer på hinanden

Bestyrelsen har holdt sit første møde efter udbruddet af Corona. Der blev blandt andet diskuteret, om vi skulle forsøge med aktiviteter i 2020. Bestyrelsen blev enige om, at der ikke arrangeres nogen form for aktiviteter i 2020.
Vi håber der er forståelse for denne beslutning, idet vi ønsker at vise samfundssind og vi skal jo også passe på hinanden.
Næste aktivitet bliver vores generalforsamling i februar 2021 – mere herom senere.

På bestyrelsens vegne
John Pedersen


 

Generalforsamlingen, afholdt den 27. februar 2020


DRAGONÅNDEN LEVER
Med 72 deltagende dragoner ved vores generalforsamling, må man sige, at ”dragonånden” lever, sagde en tilfreds formand, John Pedersen i sin velkomst til de fremmødte.

Vel var der lavet lidt om på aftenens forløb, men der var generel enighed om, at det var en rigtig god ide, at spise biksemaden og de gule ærter umiddelbart efter mindet for de afdøde, estandartens indførelsen ved Georg Hussmann og afsyngelsen af dragonsangen.

Forud for generalforsamlingens egentlige del, blev der uddelt jubilartegn.

Generalforsamlingens punkter blev, sædvanen tro, afviklet til punkt og prikke. Georg Hussmann var dirigent, et job han klarede med bravur. Formanden, John Pedersen kom i sin beretning ind på mange forskellige emner fra årets gang i foreningen. Herunder 3 planlagte aktiviteter, som desværre var blevet aflyst med baggrund i for få tilmeldinger. I efteråret 2019 var der foretaget et kassererskift, idet Bent Laursen havde overtaget funktionen efter Torben Nørskov.
Torben Nørskov var i øvrigt den eneste, som efter eget ønske udgik af bestyrelsen, På alle øvrige poster, også suppleantposter var der genvalg. Teddy Børgesen blev valgt ind i bestyrelsen på den ledige post efter Torben Nørskov. 

Formanden meddelte, at det gik godt med arbejdet i Dragonmuseet. Han takkede udvalgets medarbejdere for indsatsen i det forløbne år. En særlig tak blev rettet til Arne H. Rindom for dennes store indsats som museets daglige leder fra opstarten i 2013 og helt frem til januar 2020. Han meddelte herudover, at Kristian Klinkby var udpeget til ny daglig leder.
Selve referatet fra Generalforsamlingen vil blive indsat i DRAGONENS maj nummer.

-tb

Den nye bestyrelse
Fra venstre Alex K. Pedersen, Teddy Børgesen, B.V.D. Laursen, H.E. Juulsen og John Pedersen.
 
Dragoner som fik årstegn.
Se flere billeder i "fotoarkiv" menuen til venstre...

 

En Dragon til hest som vejrhane.

Vejrhanen har tilhørt afdøde Major Erik Jørgen Jakobsen, som skrev Dragonsangen
”Vi er Danmarks blå Dragoner”, efter at tyskerne havde fængslet ham under 2. verdenskrig.

Jydske Dragonregiments Historiske Samling (Dragonmuseet) fik en henvendelse fra hans datter Vibeke Sloth Jakobsen, om der kunne være interesse for en gammel vejrhane, udført i kobber, som var en dragon til hest.
Vejrhanen er fra 1962 og har siddet på Major Jakobsens hus mens han boede i Holstebro.
Holstebro Dragonforening erhvervede vejrhanen og fik den restaureret, så den i dag fremstår som et smukt eftermæle for Major Erik Jørgen Jakobsen.
Den 04. Marts 2020 overrakte Holstebro Dragonforening vejrhanen til Jydske til Dragonregiment som en gave.
Vejrhane vil når opsat, pryde vagt bygningen på Dragonkasernen.

Tekst/Foto: JDR Infoafdeling.


 
40 års tegn.

Ved samme lejlighed, kunne dragonforeningens formand John Pedersen uddele DDS 40 års tegn til bestyrelsesmedlem, Alex K. Petersen, som havde været tjenstligt forhindret i at deltage i foreningens generalforsamling nogle få dage forinden.


 
 
Stiftet 13. juni 1953

BESTYRELSE
FORMAND:
John Pedersen.
Vindelevgård 178
7830 Vinderup
Tlf.: 20 71 42 81
E-mail: johnvinderup@gmail.com
 
NÆSTFORMAND:
Alex K. Petersen
Læssøevej 4
7500 Holstebro
Tlf.: 22 11 05 37
E-mail: JDR-GSE07@mil.dk
 
KASSERER:
Bent V.D. Laursen
Tlf.: 40 13 26 95
E-mail: eb39@webspeed.dk
 
SEKRETÆR:
Teddy Børgesen
Tlf.: 93 87 46 46
E-mail:
borgesen@post11.tele.dk

 
BESTYRELSESMEDLEM:
Hans Ejner Juulsen
Tlf.: 62 35 83 54
E-mail: Juulsen@os.dk
 

 
 
Template/Design by VillageMedia