Foreningslivet

Hver enkelt dragonforening er indenfor sit landområde knyttet til egnen og en større by. I den enkelte forening udfolder der sig et rigt og aktivt foreningsliv gennem forskelligartede arrangementer, som møder, sportsaktiviteter, udflugter, jubilæer og fester med videre, som varierer fra forening til forening.
Omgangstonen blandt dragoner og dragonesser er fri og fornøjelig, hvor vi uden hensyn til titel eller stand alle er "ligemænd", som da vi var i "trøjen" som dragoner.
Medlemmerne i dragonforeningerne er et bredt udsnit af den danske befolkning, borgere der kom-mer fra alle samfundslag.
 
 
Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS)
er en sammenslutning af dra-gonforeninger, hvis medlem-mer forretter eller har forrettet tjeneste ved Jydske Dragon-regiment (JDR).
 
Template/Design by VillageMedia