UNIKKE BESØG SIDEN
JANUAR 2015
 

 
ENHEDER VED REGIMENTET
 

MÆRKEDAGE 2020
 
 
 

 
JUBILARSTÆVNE
Aflyst!

 
 
 
 
 
 
 
Velkommen


SENESTE OPDATERINGER:

 

- HOLSTEBRO OPDATERET

 

- HORSENS OPDATERET flere foto indsat

 

- AARHUS OPDATERET

 

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

HAR DU FÅET NY ADRESSE - ELLER HAR DU
SKIFTET E-MAIL ADRESSE
SÅ BENYT VENLIGST DETTE LINK SÅ DET KAN BLIVE RETTET

HAR DU PROBLEMER MED OPDATERING AF DENNE SIDE
- SÅ TRYK PÅ (F5-tasten).

(DDS) REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Afholdt den 1. august på KFUM Soldaterhjem Holstebro

Forud for Repræsentantskabsmødet afholdtes Præsidiemøde samme sted, med henblik på tilrettelæggelse af det kommende Repræsentantskabsmøde og de problemstillinger som mødet kunne medføre.
At mødet blev afholdt på KFUM Soldaterhjem skyldtes det faktum, at Dragonkasernen endnu ikke var åbnet henset til ”Corona-krisen”.
 
ÅRETS DRAGON i DDS-regi.
DDS-præsidenten, Ole E. Clausen meddelte, at der ikke ville blive afholdt et jubilarstævne i 2020. Dette skulle dog ikke betyde, at årets dragon ikke blev udpeget. Han kaldte herefter GEORG HUSSMANN frem. Oplæste begrundelsen for valget, hvorefter ”årets dragon 2019”, Harry Bank, Horsens blev anmodet om at overdrage den flotte sabel med bandolé til Georg Hussmann. Herefter modtog GH tillige et indrammet skrift med begrundelsen for valget, heri blandt meget, meget andet, at GH har ført jubilardeltageroversigten i mere end 25 år.
   
Repræsentantskabsmødet blev afholdt helt i overensstemmelse med den fastlagte dagsorden.
Formanden for Kolding Dragonforening, Niels Peter Nielsen blev valgt til dirigent et job han klarede med bravour hele mødet igennem.

DDS-præsident Ole E. Clausen kom i sin beretning

bl.a. ind på følgende emner (som vil fremgå fyldestgørende i det egentlige referat, men ikke her): Medlemstallet. optagelse af nye medlemmer direkte i forlængelse af værnepligten. Dragonforeningen for Vest- og Sydjyllands 100-års jubilæum. Formanden for Herning Dragonforening, Finn Hansens 80-års fødselsdag. Samarbejdet med Danske Veteranhjem. Nordisk Stævne i Finland 2021.
Om Danske Soldaterforeningers Landsforbund (DSL) meddelte han, at DDS-repræsentant i DSL, Flemming Kristensen var udtrådt, i stedet var suppleanten Torben Nørskov indtrådt.
Herudover blev følgende emner omtalt i præsidentens fyldestgørende beretning: Problemer omkring Rindsholm Kro og Mindepark er uafklaret. Regimentets ”Åbent Hus” 2019. Valdemars Dag arrangementet 2019. Jubilarstævnet 2019 med 130 deltagere. Regimentets 340-års fødselsdag 1. november 2019. Kransenedlægning i Hohenaspe Kirke med deltagelse af bl.a. Villy Ager og Arne H. Rindom fra DDS. Støtten til ”Feriedrenge på Bornholm” blev omtalt. Arne H. Rindoms store arbejde med fremskaffelse af e-mailadresser til jubilarregisteret, blev rosende omtalt.
Beretningen blev godkendt med applaus.
 
DDS-kasserer Arne H. Rindom aflagde regnskab, som blev godkendt med applaus.
   
Under emnet forslag til ændringer,
blev det godkendt af repræsentantskabet, at alle medlemmer under DDS, som har mindst 3 års anciennitet i en dragonforening kan indstilles til valg til Præsidiet. De hidtil gældende restriktioner bortfalder hermed.

Det blev bestemt, at foreningernes kontingent pr. medlem stiger til kr. 135,- fra 2021
.
   
Under punktet valg af medlemmer og suppleanter
var der nyvalg til Bent E. Pedersen som præsidiemedlem for udtrådte John Ø. Nielsen.
   
Som suppleant til Præsidiet valgtes Palle Stausholm.
   
Præsidiet består herefter af:
præsidenten Ole E. Clausen, vicepræsidenten Rasmus Reedtz, kassereren Arne H. Rindom, sekretæren Søren Rostrøm og præsidiemedlemmerne Flemming Christensen, Villy Marek og Bent E. Pedersen.

Under orienteringer oplyste webmaster og redaktør af DRAGONEN/PRINSENS Villy Ager, at lokalredaktør Teddy Børgesen stopper som sådan med udgang af 2020.

Daglig Leder af Dragonmuseet, Kristian Klinkby gav en god orientering om baggrund og dagligdag på museet.

Præsidenten oplyste, at han var indtrådt i Dragonfondens bestyrelse som afløser for John Ørsted Nielsen. Herudover udbragte han et leve for DDS-kasserer Arne H. Rindom for 80-års fødselsdagen for nylig, samt for AHR store engagement i arbejdet i Præsidiet.

 

 
 

  

 
 
LÆS DRAGONEN HER!
ARKIV
Se de gamle DRAGON-blade

Danske Dragonforeningers Sammenslutning (DDS) er en sammenslutning af dragonfor-eninger, hvis medlemmer forretter eller har forrettet tjeneste ved Jydske Dragon-regiment (JDR).

Denne side  er for alle tidligere og nuværende dragoner og civile med tilknytning til-, eller med interesse for Jydske Dragonregiment i Holstebro.


I forbindelse med jubilæumsåret 2015 , er der udgivet et jubilæumsskrift der i kronologisk orden, viser et tilbageblik på perioden 1965 - 2015.
Du kan læse bladet ved at "klikke" på billedet!

 
Template/Design by VillageMedia