Rep. møde 2023

Repræsetantskabsmøde 18.03.2023
Der hilses på...
Så er vi ved at være klar.
Så er vi ved at være klar.
Så er vi ved at være klar.
Så er vi ved at være klar.
Så er vi ved at være klar.
Så er vi ved at være klar.
Fanen føres ind.
Fanen på plads.
Så skal der synges
dragonsangen
dragonsangen
dragonsangen
Så er der serveret.
Regimentchefen oberst Anders Poulsen orienterer om hvad der foregår ved JDR
DDS præsident Ole E. Clausen
Der mindes de der er gået til Ryes Brigade
En glad Bjarne Andresen får overrakt Æressabel 2023
Bjarne Andresen med hædersbevis
dirigent Niels Peter Nielsen, Kolding